< ZPĚT na seznam nahrávek

01. Lenko, dejchej... (nahrávka volání na linku 155)Situace

Nahrávky volání na 155 V první nahrávce se přeneseme do domácnosti, ve které došlo k náhlému kolapsu 45-ti leté ženy. Její rozrušený manžel volá o pomoc na tísňovou linku 155.

Průběh hovoru

Operátorka se snaží manžela uklidnit a nejdříve tzv. nabírá základní informace nutné k vyslání posádky na místo. Jak se budete mít možnost přesvědčit u dalších nahrávek, tak jako první bude vždy operátorku zajímat místo, kde došlo k neštěstí. Proč? Co kdyby volající sám zkolaboval či se přerušilo spojení (vybitá baterie u mobilů)? Takto je vždy na místo možné vyslat posádku. Stejně pak je poté nutné upřesnit patro, ve kterém se pacient nachází. O pacientce Lence pak operátorka zjišťuje její věk a zda se na něco léčí. Kdyby např. byla diabetička, tak by si operátorka mohla odhadnout diagnózu. Každopádně pak padnou dvě zásadní otázky: reaguje?, dýchá? Na základě jejich zodpovězení lze určit, zda postiženému pumpuje srdce krev (pozor - velkou chybou je zjišťování pulzu na krkavicích). Pokud by byla odpověď na obě otázky negativní, tak by bylo nutné co nejdříve zahájit stlačování hrudníku ve středu kosti hrudní - až do převzetí této čínnosti posádkou záchranné služby.

Bohužel v této nahrávce došlo k fatální chybě ve formě ukončení spolupráce s operátorkou záchranné služby. Lenka evidentně nedýchala a přibližně již po třech minutách u ní mohlo začít docházet k nezvratnému poškození mozkových buněk. Pomoc byla jednoduchá - stačilo začít co nejdříve se stlačováním hrudníku, aby si mozkové buňky mohly vzít kyslík z krve, která by se díky stlačování rozproudila.

Operátora přítomného na dispečinku naštěstí napadlo zavolat sousedům, kteří, jak mimo záznam můžeme prozradit, Lenku díky spolupráci se záchrankou zachránili. Ale hranice mezi životem a smrtí zde byla více než tenká.

Přehrání a stažení nahrávky

Zde si můžete nahrávku pustit, nejdříve je však nutné vyjádřit souhlas s licenčními podmínkami.
Souhlasím s licenčními podmínkami.


Diskuze

Autor

Autorem této simulované nahrávky je IFMSA CZ. Kontaktní osobu naleznete v části kontakt.
Za spolupráci velice děkujeme MUDr. Ondřejovi Fraňkovi (autor stránek http://zachrannasluzba.cz).zveřejnil: Jan Špičák, 27. března 2011