Logo PPOMOC ČR, s.r.o.

Akreditace

Společnost PPOMOC ČR, s.r.o. je Ministerstvem školství, mládeže a televýchovy akreditovanou vzdělávací institucí a držitelem akreditací pro kurzy Zdravotník zotavovacích akcí a Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky (platnost akreditace je do 1.3.2015).