Logo PPOMOC ČR, s.r.o.

Profil společnosti

PPOMOC ČR, s.r.o. [pépomoc] je spolehlivý partner pro zajištění výuky poskytování první pomoci. Vytváříme výukové modely opírající se o nejnovější technologie a vědecké poznatky, pomocí nichž seriózní a odlehčenou formou připravujeme klienty na chvíle, kdy jejich správná rekace může znamenat život.

Našimi klienty jsou například Google Czech Republic, Ministerstvo dopravy ČR, Ministerstvo kultury ČR, Československá obchodní banka a.s., Městská knihovna v Praze.

Naše hodnoty

Hlavní hodnoty společnosti jsou úcta k životu, profesionalita a odpovědnost.

Jinými slovy – vážíme si života a vnímáme tak odpovědnost, kterou neseme při výuce první pomoci. Z toho vyplývající profesionální přístup zahrnuje vzdělaný a kvalifikovaný lektorský tým, empatický přístup k posluchačům a efektivní výukové prostředky.

Vize společnosti

Do roku 2015 získáme v korporátní sféře majoritní podíl na trhu ve výuce poskytování první pomoci. Přebereme na sebe spoluodpovědnost za informování laické veřejnosti o současných trendech v poskytování první pomoci.