Logo PPOMOC ČR, s.r.o.
Průměrná úspěšnost
prvních pokusů (7218x):
59%

Krátký test znalostí první pomoci pro laiky

Otestujte si své znalosti první pomoci dříve, než je budete potřebovat!
Vás první pokus se anonymně započítá do průměrného hodnocení.

Na náměstí u kašny náhle zkolaboval starší muž.
Nereaguje na oslovení a nehýbe se.

1. Dýchací cesty mu uvolníme:
vytažením jazyka
záklonem hlavy
drobným řezem ve středu krku
širokým otevřením úst

2. Muž se čas od času v nepravidelných intervalech nadechne, postup bude následující:
pána uložíme do stabilizované polohy a počkáme na příjezd pomoci
občasné nádechy podpoříme umělými vdechy
pána ponecháme na zádech a jakmile přestane dýchat úplně, tak jej začneme oživovat
po přivolání pomoci začneme co nejdříve stlačovat hrudník

3. Zástavu oběhu rozpoznáme:
dle toho, že pán nereaguje a nedýchá pravidelně
nenahmatáním pulzu na krkavici
nenahmatáním pulzu na zápěstí
přiložením ruky na hrudník s následným zjištěním absence tlukotu srdce

4. Pomoc přivoláme nejvhodněji:
na lince 112
na lince 150
na lince 155
na lince 158

5. Operátorka tísňové linky nás bude instruovat, abychom pána oživovali:
pouze stlačováním hrudníku
kombinací 30 stlačeními hrudníku a 2 vdechy (30:2)
prudkým úderem do středu kosti hrudní
pouze umělým dýcháním